ალოკაზია წარმოშობით აზიიდანაა. 

1. განათება და განთავსება.

ალოკაზიას სჭირდება ნათელი  მაგრამ გაბნეული განათება, პირდაპირი მზის სხივებისგან დაცვით.   

უმჯობესია ყვავილი განვათავსოთ სახლის აღმოსავლეთ ან დასავლეთ მხარეს. ჩრდილოეთით სინათლის უკმარისობა ექნება და სამხრეთით ჭარბი სინათლე, ამიტომ ეს მხარეები ალოჯკაზიის განსათავსებლად უვარგისია. 

2. ტემპერატურული რეჟიმი.

ოთახის ტემპერატურა 18-24 Cº.  ყვავილი უნდა დავიცვათ ორპირისა და ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობისაგან.  

3. ტენიანობა და მორწყვა.

უყვარს ტენიობა. სჭირდება ფოთლებზე ოთახის ტემპერატურის წყლის რეგულარულუი მისხურება. ასევე კვირაშ ერთხელ ფოთლების სველი ღრუბლით გაწმენდა. 

ირწყვება რეგულარუყლად და უხვად, ოთახის ტემპერატურის წყლით 3-4 ჯერ. მიწა მთლიანად  არ უნდა გამოშრეს. არც წყალი უნდა დაგუბდეს ქოთანში.  

4. სასუქი.

გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ალოკეზიას ეძლევა დეკორატიულ-ფოთლოვანი მცენარეებისთვის განკუთვნილი სასუქი, შეიძება ორგანულ სასუქთან მონაცვლეობა. 2 თვეში ერთხელ სიხშირით. 

 

ალოკაზია