ბეგონიას სამშობლო აფრიკის ტროპიკებია  და გამოირევა უხვი ყვავილობით

1. განათება და განთავსება.

სჭირდება მაგრამ გაბნეუი სინათლით  კარგად  განათებული ადგილი, სადაც არ მოხვდება პირდაპირი მზის სხივები.  არ უყვარს ადგილის მონაცვლება. დავდგატ დასავლეთით ან აღმოსავლეთით და აღარ შევუცვალოთ მდებარეობა.  .

2. ტემპერატურული რეჟიმი.

სჭირდება ზომიერი ტემპერატურული რეღიმი:   18 - 22 Cº  მთელი წლის განმავლობაში, მაგრამ ზაფხულში მცენარე 5-7 გრადუსით მეტ ტემპერატურასაც გადაიტანს. 

3. ტენიანობა და მორწყვა.

სჭირდება ტენიანი გარემო, რამდენადაც არ შეიძლება წყლის მისცხურება, გამოვიყენოთ ოთახის დამატენიანებელი.  ირწყვება უხვად მაგრამ ხშირად არა. გაზაფხულიდან შემოდგომის ჩათვლით კვირაში 3-ჯერ. ზამთარში კვირაშ ერთხელ.  პოდონიდან გადავღვაროთ ზედმეტი ქყალი. .

4. სასუქი.

ყვავილოვანი მცენარეების კომპლექსური სასუქი -კვირტების გაჩენის პერიოდიდან 2 კვირაში ერთხელ. 

ბეგონია