სპატიფილუმის სამშობლო ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკაა . 

1. განათება და განთავსება..

სპატიფილუმიცსინათლისადმი ადვილად შემგუებელი მცენარეა. კარგად ხარობს სინათლეშიც და ჩრდილშც. მაგრამ უმჯობესია დავდგათ ფგაბნეული სინათლით კარგად განათებულ ადგილას, სადაც არ მოხვდება მზის პირდაპირი სხივები. განვათავსოთ დასავლე\თით ან აღმოსავლეთით. 

2. ტემპერატურული რეჟიმი.

შესაფერისი ტემპერატურული რეჟიმია  17-25 Cºტემპერატურა არ უნდა ჩამოცდეს 16 Cº.  .

3. ტენიანობა და მორწყვა..

ირწყვება ზომიერად, კვირაში 3 ჯერ. ქოთანში მიწა ყოველთვის ოდნავ ნოტიო უნდა იყოს. ასევე მნიშვნელოვანია ოთახში ჰაერის ტენიანობა. ამიტომ ტეგულარულად ვატენიანებთ ჰაერს წყლის შეშხურებით, მაგრამ წყალი არ უნდა მოხდეს ყვავილებს. 

4. სასუქი

მარტიდან სექტემბრამდე მვაწვდით ყვავილოვანი მცენარეებისათვოის განკუთვნილ  მინერალურ სასუქს.  შემოდგომა - ზამთარში ც შეგვიძლია მივაწოდოთ სასუქი ერთი-ორჯერ, თუ ამ პერიოდში მცენარე ყვავილობას აგრძელებს.  სასუქის გადაჭარბება აფუჭებს ფოთლებს. 

სპატიფილუმი